Een project van

Jeanet Visser Tekst & Communicatie

Passie voor Passend Onderwijs

Marlies Peters

Opdrachtgever

Website voor ervaren coach, adviseur en projectmanager

Marlies Peters werkt al lange tijd binnen de onderwijssector. Veel mensen kennen haar, toch is men niet altijd op de hoogte van haar brede inzetbaarheid, kennis en ervaring. Op haar nieuwe site wil ze haar expertise daarom helder uiteenzetten, zodat toekomstige opdrachtgevers een vollediger beeld van haar hebben.

Voorafgaand aan het bouwen van de site spraken Dian Klanderman en ik uitvoerig met Marlies over haar profilering en doelgroepen. De uitkomsten van deze gesprekken zijn vertaald in de structuur en vormgeving van de site. Met als basis een duidelijke driedeling in de vaardigheden coaching, advisering en projectmanagement. Iedere vaardigheid is uitgewerkt in voorbeelden van projecten/mogelijkheden en de rol van Marlies. De rode draad in haar site is Passend Onderwijs, een onderwerp dat Marlies na aan het hart ligt.

www.marliespeters.nl is gebruikersvriendelijk gebouwd in WordPress: Marlies kan deze site zelf bijhouden en uitbreiden.

Marlies Peters

Meer projecten